RiB vzw: Disclaimer

U bent hier

 > Home  > Wie zijn we  > Aansprakelijk

Zoeken in website

Algemeen

 • De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie niet geheel correct of verouderd is.
 • De vereniging Reuma in Beweging vzw, verder afgekort als RiB vzw, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, directe of indirecte, die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze website of bekomen via externe links.
 • De informatie over ziekten is beoordeeld door medisch specialisten en/of door leden van de zelfhulpgroepen.
 • De redactie van RiB vzw behoudt het recht informatie te weigeren en/of te verwijderen indien de inhoud ervan niet zou stroken met de gangbare normen en privacy regels of niet past binnen het kader reuma.

 Naar Top  [ Top ]

 

Adressen en links vermeld in deze website

 • De adressen en externe links werden aangebracht door patiŽnten, patiŽntenorganisaties of derden en vallen buiten de aansprakelijkheid van de redactie.
 • De vermeldingen en de informatie bekomen via externe links dient enkel ter informatie.
 • Bij de uitwisseling van links wordt enkel rekening gehouden met de wederzijdse voordelen van het plaatsen van de link. 
 • Er worden geen financiŽle transakties uitgevoerd om de link mogelijk te maken: financieel onafhankelijk.
 • Bij het gebruik van een link is voor een externe website de aansprakelijkheid en privacy van toepassing zoals beschreven op de site naar waar gelinkt werd.
 • De RiB vzw controleert geen enkele inhoud van deze externe websites.
 • De RiB vzw kan aldus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
 • De links naar deze websites betekenen niet dat de RiB vzw:
  • specifieke produkten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt
  • specifieke behandelingen of therapieŽn verkiest of promoot boven anderen
 • De redactie van RiB vzw behoudt het recht een link te weigeren en/of te verwijderen indien de inhoud ervan niet zou stroken met de gangbare normen en privacy regels of niet past binnen het kader reuma.

 Naar Top  [ Top ]

 

Auteurs

 • Het medisch of gezondheidsadvies - indien aanwezig op deze site - wordt gegeven door medische of op gezondheidszorggebied opgeleide professionals, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een niet-medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.
 • De informatie wordt verzameld door vrijwilligers die reeds jaren actief zijn in de reumawereld.
 • Bijkomende informatie over de redactie: zie Colofon.

 Naar Top  [ Top ]

Medische informatie

 • De informatie op deze site is geen medisch of therapeutisch advies.
 • Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut.
 • De informatie dient enkel ter ondersteuning van patiŽnten die op zoek zijn naar algemene (alternatieve) medische informatie en als aanvulling - niet als vervanging - van het contact tussen arts en patiŽnt of de bezoeker van deze site
 • De RiB vzw raadt elke lezer aan zo nodig de behandelende arts, specialist of geschoold therapeut te raadplegen o.a.:
  • vůůr het starten, stoppen en/of wijzigen van een behandeling
  • als u vragen hebt omtrent uw ziektebeeld, diagnose, behandeling, gelijkaardige aandoeningen of bij lichamelijke en/of psychische klachten
  • als u vragen hebt omtrent op het internet vermelde informatie of symptomen
 • De RiB vzw raadt aldus elke lezer aan niet zelf te dokteren en ook niet zo maar adviezen op te volgen van zo genaamde therapeuten.  Bedoeld wordt mensen die zich therapeut noemen en niet beschikken over erkende medische attesten, die geen of onvoldoende scholing gevolgd hebben.
 • Een arts of een medisch specialist (bv. reumatoloog, orthopedist...) is dus noodzakelijk voor het stellen van een juiste diagnose, het geven van een goed advies, het inzetten van een juiste behandeling en een goede opvolging. Daarvoor zijn o.a. nodig:
  • een goed gesprek met de arts (anamnese)
  • een overzicht van de voorgeschiedenis, eventueel ook familiaal
  • een onderzoek naar de eventuele erfelijke belasting
  • een inzicht in het sociaal functioneren
  • een inzicht in het psychisch functioneren
  • een inzicht in het motorisch functioneren (ADL: activiteiten in het dagelijks leven)
  • een degelijk lichamelijk onderzoek
  • een degelijke keuze en interpretatie van aanvullende onderzoeken (bloed, longen, scan...)
  • een degelijke keuze omtrent geneesmiddelen en aanvullende therapieŽn
  • een regelmatige opvolging van de behandeling.

 Naar Top  [ Top ]

Bronnen

 • Informatie op deze site is, waar mogelijk, voorzien van de bron van informatie en/of voorzien van een link naar die (oorsponkelijke) data.
 • De datum waarop een pagina het laatst is herzien wordt duidelijk aangegeven (onderaan rechts op elke pagina).
 • Op elke pagina wordt ook melding gemaakt van de naam van deze website, contactadres, een email-adres of link naar een contactformulier.

 Naar Top  [ Top ]

Bewijzen en claims

 • Op deze site worden geen genezingen of behandelingen geclaimd.
 • Indien er toch beweringen over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciŽle producten of diensten vermeld staan dan worden deze ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals dat ook is aangegeven onder de paragraaf Bronnen.

 Naar Top  [ Top ]

Verantwoordelijke uitgever

 Naar Top  [ Top ]

 

Attention

 • Patients and lay persons looking for guidance among the target sources of this collection of links are strongly advised to review the information retrieved with their professional health care provider.

 Naar Top  [ Top ]

 

 

 

 

[Home] [Reumalinks] [Boeken] [Agenda] [Aanmelden] [Job-aanbiedingen] [Zoeken]

Voor meer informatie, opmerkingen of suggesties:

URL: http://www.rib.be

E-mail naar RIB

Links en Agenda van

Copyright © en Webrealisatie: RiB vzw

VVB vzw, VRL vzw en CIB-liga vzw

Sint-Servaasstraat 2, 3212 Pellenberg, BelgiŽ

Datum wijziging: woensdag 1 mei 2013 

Alle rechten voorbehouden
[ Privacy ]  [ Disclaimer ] [ Colofon ] [ Adverteren ]

 

ReumaLinks en ReumaKalender zijn producten van RiB vzw

minister